All rights reserved to FabLearn Israel Organizers | Powered By StepUp

גלריה

לכל שאלה מוזמנים לפנות

אלינו בדוא"ל: 

FabLearnIsrael@cet.ac.il

 

הצטרפו לכנס ה׳FabLearn׳ השני של ישראל 
מפגש עם העולם המופלא של המייקרים והפתרונות החדשניים שהוא מציע בתחום החינוך

6 בנובמבר 2018