All rights reserved to FabLearn Israel Organizers | Powered By StepUp

שבוע ה׳FabLearn׳ השלישי של ישראל יוצא לדרך בהאקתון מרתק. מפגש עם העולם המופלא של המייקרים, הפתרונות החדשניים והגישות הפדגוגיות שהוא מציע ללומד בעידן הדיגיטלי.

מה זה FabLearn ?

Fablearn מפיצה רעיונות, שיטות עבודה מומלצות ומשאבים כדי לתמוך בקהילה בינלאומית של מחנכים, חוקרים וקובעי מדיניות המחויבים לשילוב התרבות המייקרית בלמידה ושל עקרונות הלמידה הקונסטרוקטיביזם בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

Last year Fablearn MakeAthon 2018 Israel
במהלך 2 ימים אינטנסיבים, מחנכים, סטודנטים, מעצבים, ומפתחים חוברים יחד בשיתוף פעולה בכדי לחזות ולפתח פתרונות חינוכיים חדשים בשטח.

החוויה

מייקרים מאפשרים פיתוח של יכולות למידה מהותיות של המאה ה-21, ומחברים בין יצירתיות, יזמות, ייצור דיגיטלי, הבעה ושיתוף, ומעבר לכל עולם המייקרים מציע אלטרנטיבה לעולם הצריכה, ולייצור ההמונים.

תרבות המייקרים מעצימה את הלומד האקטיבי!

מארגנים ונותני חסות

 לכל שאלה מוזמנים לפנות

אלינו בדוא"ל: 

FabLearnIsrael@cet.ac.il

 

האקתון ה׳FabLearn׳ השלישי של ישראל 
מפגש עם העולם המופלא של המייקרים והפתרונות החדשניים שהוא מציע בתחום החינוך